DEKNING OVER STORE georafiske OMRÅDER

 

Dette er løsninger som gir automatisk roaming - utveksling av «informasjon» mellom basestasjonene. For brukerne betyr dette at samtaler fortsetter uten avbrudd eller støy når de beveger seg mellom basestasjoner. Basestasjonene knytes sammen med kablet eller trådløst IP-nettverk.

Samme teknologi brukes for å samle geografisk adskilte lokasjonsnett i ett felles nett. Ved hjelp av IP-teknologi kan avdelinger i flere geografiske områder, landsdeler eller land knytes sammen.

Jo flere tilleggsfunksjoner nettet benyttes til, desto større blir effektivitetsgevinsten. 

Se løsningen forklart på video her.

 

  • * = nødvendig informasjon
  • (*)
  • (*)
  • (*)