SELSKAPET OG KOMPETANSEN

NORAKOM – Norsk Radiokommunikasjon AS - er en ledende norsk systemleverandør og -integrator på området kundetilpassede digitale radioløsninger.

Selskapet har godkjennelse nr. 4732 hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, og arbeider innenfor gitte regler og konsesjonsvilkår for radiobruk. NORAKOM ble etablert i 1998. Digitale radioløsninger har vært hovedområdet siden slike løsninger kom på markedet i 2007/2008. 

NORAKOM har kompetanse og kapasitet til å håndtere prosessen mot kunde fra A til Å:

  • Teoretisk kartberegning av radiodekning og praktiske dekningsprøver
  • Design av radioløsning ut fra behov og ønsker
  • Leveranse av løsning med prosjektledelse
  • Installasjon av utstyr, brukeropplæring og igangkjøring
  • Vedlikehold i form av fysisk service på utstyr, oppgradering av programvare, mm.
  • Driftsavtaler (for eksempel inkludert overvåking av feilsituasjoner i kundes radiosystem).

En stor andel av oppdragene har integrasjon av tale, data og telefoni. Selskapet har høyeste sertifiseringsgrad på Motorolas digitale radiosystemer (DMR).

NORAKOMs eget kvalitetssikringssystem ivaretar alle prosesser mot både kunde og underleverandører. Vårt 24/7/365 service- og kundesupport system gir trygghet ved eventuell feil og driftsavbrudd. 

  • * = nødvendig informasjon
  • (*)
  • (*)
  • (*)