ANLEGGSENTREPRENØRER

Digital radiokommunikasjon fra NORAKOM brukes i hovedsak mellom anleggsleder og anlegg, og mellom de ulike arbeidslagene. Det er også vanlig å ha radiokommunikasjon i kjøretøyer og anleggsmaskiner.

Ved tunneldrift kan man ha full radiodekning i tunnelene. Det er også mulig å etablere WLAN soner i tunnelen. Datatilgang etterspørres stadig oftere, siden alle arbeidsunderlag nå foreligger digitalt. Digitale radiosignaler påvirkes ikke av sprengningsarbeid.

Effektivitet ressursutnyttelse og sikkerhet for personell og fysiske verdier er viktig i en travel hverdag.

BYGNINGSENTREPRENØRER

Flere av landets største entreprenørbedrifter er en mangeårige brukere av kommunikasjons løsninger fra NORAKOM. Internt på byggeplass dekker systemet alle kommunikasjonsbehov, inkludert kommunikasjonen mellom kranførere og personell på bakken.

En effektiv byggeprosess krever at strømmen av utstyr og byggevarer kommer til rett tid og i riktig mengde. Ved å legge inn dataoverføring som tilleggsfunksjon, har man både muntlig og skriftlig kommunikasjon med sentrallager og bilpark.

GRUVEDRIFT

Sprengningsarbeid, store steinmasser og store maskiner og kjøretøyer er hverdagen i gruveindustrien. Sikker kommunikasjonen mellom arbeidslag og mellom arbeidslag og arbeidsledelse er en kritisk faktor.

Digital radiokommunikasjon har to store fordeler her: Signalene påvirkes ikke av sprengning, og den krystallklare lyden reduserer faren for misforståelser i støyfulle omgivelser.

NORAKOMs løsninger sikrer at alle beskjeder kommer fram, og at alle vet hva som foregår rundt dem. Med posisjoneringsfunksjonen, kan man i sikkerhetsøyemed fastslå hvor i anlegget mennesker befinner seg.