HOTELL

Store deler av personellet på et hotell er i konstant bevegelse. Hos hoteller brukes kundetilpasset digital radiokommunikasjon fra NORAKOM mellom de ulike faggruppene, og mellom resepsjonen og driftspersonellet. Dette gjelder både én-til-én kommunikasjon, fellesbeskjeder til grupper og fellesbeskjeder til alle.

Denne løsningen sparer utrolig mange skritt og mye tid hver eneste dag. Samtidig får gjestene en bedre og tryggere hotellopplevelse.

En rekke hoteller har også lagt sikkerhetstjenesten inn på sitt lukkede nett. Der er det også vanlig å bygge deknings i underjordiske parkeringsarealer og på steder man eller kunne klare seg uten dekning.

KONSERTLOKALER, TEATRE, MUSEER, FESTIVALARENAER

Disse har til felles at mange faggrupper arbeider parallelt med scene, produksjon og drift, at store menneskemengder er inne samtidig, og at sikkerhet og vakthold er prioritert.

Her har NORAKOM utviklet gode kommunikasjonssystemer som enkelt kan tilpasses individuelle behov og ønsker.