INDUSTRI

For produksjonsbedrifter er det avgjørende at digital radiokommunikasjon fungerer like godt internt som eksternt. I støyfylte områder kan man ha den digitale radiokommunikasjonen koplet til hørselvern for 2-veis kommunikasjon.

I særlig utsatte områder kan det legges inn spesielle sikkerhetstiltak. Det kan være personellposisjonering, eller en funksjon i håndsettet som sender alarm hvis apparatet ligger horisontalt i mer enn for eksempel 30 sekunder.

Det er også vanlig å utvide med signal- og kontrollroms funksjoner. På den måten kan også vaktmannskaper, alarmer, adgangskontroll, portfunksjoner mm effektiviseres via radionettet.

Kundetilpassede radioløsninger fra NORAKOM bidrar på to plan: De effektiviserer vareflyten fra inntak av råvarer til utkjøring av ferdigvarer, og de gir bedre sikkerhet.

ENERGIFORSYNING

Både kraftprodusenter og nettselskaper er viktige brukere av NORAKOMs kundetilpassede radioløsninger. I prinsippet kan all drifts- og sikkerhetskommunikasjon foregå ved bruk av digital radiokommunikasjon. Alle våre basestasjoner har, som en ekstra sikkerhet, minimum 72 timers nøddrift ved strømstans.

Hos kraftprodusentene sikres forbindelsen i fjellhaller og tuneller ved at vi bygger den nødvendige dekningen.

Både kraftprodusentene og nettselskapene bruker radio i det livsviktige sambandet mellom driftssentral og personellet som jobber på høyspente installasjoner. Våre løsninger åpner for kommunikasjon med for eksempel andre kraftprodusenters og nettselskapers radionett, selv om disse går på andre teknologiske plattformer.

Alle aktører i energiforsyningen har døgnbemannede driftssentraler, derfor er det vanlig å installere en kontrollromsfunksjon for radionettet her. Dette gir god oversikt over funksjonsalarmer, nødalarmer og andre effektiviserende tilleggsfunksjoner.

ENGROSLAGRE

Engroslagre har store arealer, stor varestrøm og et betydelig antall inn- og utgående lastebiler hver dag.

NORAKOMs engroskunder bruker sine radiosystemer på flere måter. Først og fremst sikres presis kommunikasjon mellom arbeidsgruppene som håndterer mottatt og utkjøring av varer. Dernest brukes posisjoneringsverktøyet mye til å finne og dirigere nærmeste person dit det er behov – for eksempel ved vareplukking.

Signalfunksjonen knyttes ofte til både hovedport og lagerporter. Dette styres fra engroslagerets kontrollrom.