NORAKOM bygger innendørs radiodekning i bygg, kulverter, fjellanlegg, tuneller og andre steder der utvendige radiosignaler ikke når inn.

Et strukturert antennenettverk kan bestå av antenner, strålekabler og aktive og passive antennekomponenter. Alt etter behov. Resultatet er full dekning og førsteklasses samband i hele bygningsmassen. Det gir alle brukere opplevd trygghet i hverdagen.

Finnes det først et ferdig nettverk, er det enkelt å tilføre tilleggsfunksjoner (GSM, FM radio osv.) Les mer om innendørs radiodekning her.

INNENDØRS POSISJONERING AV PERSONELL

Dette er en Bluetooth-basert løsning som brukes der det er behov for å identifisere og styre nærmeste personell til aksjon.

Trådløse og/eller nettbaserte posisjonsfyr (beacon) registrerer personellets passeringer/nærvær, og melder dette til en PC i et kontrollrom eller annet egnet sted. Antall posisjonsfyr og avstanden mellom dem avgjøres av presisjonsbehovet.

Løsningen brukes der det oppstår akutte behov i forbindelse med nødalarmer, driftsavbrudd osv. Typiske eksempler er produksjonsarealer i fabrikker og maskinhaller i kraftstasjoner. Hoteller og engroslagre bedrer effektivitet og service med samme løsning. For dem er det viktig at en oppgave løses av den som er nærmest.

Les mer om Bluetooth-basert posisjonering her.