KONTROLLROMSLØSNINGER

Mange av NORAKOMs kunder har sett fordelene ved å gjøre et kontrollrom, en driftssentral eller en alarmsentral til radiosystemets sentral.

Operatøren får full oversikt over påloggede brukere av radionettet, deres posisjon i forhold til f.eks. nødalarmer mv. Vedkommende kan også styre sammenkopling med andre radiobrukere på andre plattformer, og formidle telefonsamtaler til brukere av radionettet.

Systemet gir kontinuerlig oppdatering av status på basestasjoner og nettverk, og sørger automatisk for lydlogging. Se mer på denne videoen.

Dispatchkontroll/ betjeningspanel
Vi tilbyr også gode løsninger for brukervennlige betjeningspanel på alarmsentraler og driftssentraler. Dette øker sikkerheten i kritiske situasjoner, og der aktsomhetskravet er særlig strengt også i normalsituasjoner.

Fleksible løsninger, god lydkvalitet, kunne bruke forskjellige betjeningsgrensesnitt er nøkkelord i den sammenhengen. Se løsningene på video her.

TEKNISK ALARMHÅNDTERING, -STYRING OG –KONTROLL

Denne løsningen integrerer nødalarmer – som brannalarmer og innbruddsalarmer – inn i radiosystemet. Gjerne sammen med kamerafunksjoner. Ved nødalarm kan operatøren styre porter, branndører, kameraovervåking og personell. Dermed kan en rekke tiltak iverksettes før for eksempel nødetatene når fram.

Teknisk alarmhåndtering omfatter også sensorbaserte tekniske alarmer. Der disse krever personlig innsats, kan nærmeste personell dirigeres til stedet via funksjonen «innendørs posisjonering av personell».

Se muligheten på denne videoen.