TRUNKEDE RADIOSYSTEMER

Trunkede radiosystemer muliggjør at mange mennesker, i mange grupper eller på mange lokasjoner, kan føre mange samtaler samtidig.

Når en samtale opprettes, har systemet allerede foretatt et automatisk tidslukevalg og tildelt ledig kanal. Dette gir høy effektivitet. Brukerne opplever at de alltid har god forbindelse uten ventetid.

NORAKOM bygger systemer som per i dag kan ha opptil 24 talekanaler per lokasjon. De største systemene kan håndtere mange tusen radioer per lokasjon.

Les mer om Motorolas trunkede radiosystemer her.

CAPACITY MAX

Capacity Max er basert på DMRs trunkede Tier III standard, og er designet for å dekke de aller største behovene på kort og lang sikt. Systemet bygges opp ved hjelp av Site Controller enheter, og kan håndtere over hundre lokasjoner med kapasitet inntil 25 talekanaler og ca. 3.000 radioenheter per lokasjon.

Capacity Max kan suppleres med et stort antall data revert kanaler. Dette brukes f.eks. til overføring av GPS-data i radiosystemet. Denne videoen viser deg hva Capacity Max kan gjøre.