VAKT- OG SIKKERHETSSELSKAPER

For et vaktselskap er pålitelig og avlyttingssikkert samband helt avgjørende. Digital radiokommunikasjon innfris på begge kriterier, og har stor fleksibilitet når det gjelder kundetilpasning.

NORAKOMs løsning dekker både internkommunikasjonen på den enkelte lokasjon, og forbindelsen mellom alarmsentralen og alt personell på lokasjoner og i kjøretøyer.