Nkom endrer rutine for søknader om PMR-radio

Nkom endrer rutine for søknader om PMR-radio

Fra 1. juni går Nkom over til kun å ta imot digitale søknader via Altinn om bruk av PMR-radio/ Walkie Talkie. Det gir en raskere og enklere saksbehandling for søkeren. I en overgangsperiode har det vært mulig å sende inn søknader også per brev eller e-post. Denne overgangsperioden avsluttes nå.

Vi i Norakom bistår gjerne med hjelp vedrørende søknad.

Les hele saken på Nkom.no her.

Søk