Kontrollrom

Kontrollrom

Et kontrollrom/ trafikksentral/ driftsentral er ofte knutepunkt hos kunder. Vi leverer og tilpasser løsninger ut fra kunders behov og ønsker.

Våre løsninger er ledene og benyttes i forskjellige miljøer over hele verden.

Løsningene gjør at kunder kan integrere forskjellige teknologier slik som telefoni, digitalt radiosamband, analogt radiosamband, SCADA mm. inn i samme løsning.

Man kan kople disse sammen om ønskelig om situasjonen krever det.

Kontrollroms løsningene har oversikt over hvem brukere som er tilgjengelig på radio – gjerne også hvor de er mht. GPS/ Glonass posisjonering, man har innebygget lydlogg i systemene, og man kan selvfølgelig sende/ motta tekstmeldinger fra brukere.

Søk