Teknisk alarmhåndtering

Teknisk alarmhåndtering

Vi leverer løsninger som integrerer tekniske alarmer inn i digitale radiosamband.

Ved å overvåke brannpaneler samt andre tekniske installasjoner (for eksempel heisalarmer, innbruddsalarmer, ventilasjonsalarmer, port/ dør alarmer, kamera alarmer mm.) så sender våre løsninger øyeblikkelig, relevant og klar informasjon til utvalgte ansatte – de første respondentene!

Øyeblikkelige varsler kan sendes til vaktradioer, Smartphones, Ipads eller bare som popup-informasjonsvarsler til alle nettverkstilkoblede PC’er og skjermbilder.

Brannalarmer må håndteres på raskest mulig måte. Derfor er nøkkelen å varsle de første respondentene umiddelbart, med en veldig klar tekstvarsling angående problemet. Med denne informasjonen kan du reagere hurtig på oppstått situasjon uten å kaste bort verdifulle tid.

Ved å introdusere slike løsninger i organisasjonen din, blir det redusert betydelige kostnader som kan oppstå og medføre unødvendige evakueringer, produksjonsforsinkelser etc.

Søk