Drift- og nødstrøm systemer

Drift- og nødstrøm systemer

NORAKOM designer og leverer Drift- og Nødstrøm anlegg for deres ønske og behov.

Reservekraft er en alternativ strømkilde som man har i reserve. Typisk for denne kundegruppen er at et evt. bortfall i den faste strømtilførselen ikke utgjør fare for liv og helse.

Allikevel vil et slikt bortfall gi store og uønskede konsekvenser. Dette kan være industri, fiskefarmer, konsertarrangement, idrettsarrangementer o.l.

Nødstrøm er en kategori hvor et bortfall av den faste strømtilførselen kan føre til situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Her snakker vi om energiselskaper, sykehus o.l. hvor det er strenge krav til strømleveranse og krav om minimumstid for strømleveranse ved oppstart av aggregat el.

Søk