SCADA

SCADA

SCADA muliggjør å øke effektiviteten i prosesshåndtering med fjernstyringskontroll/ automasjon og tilsvarende personell koordinering.

Våre løsninger har mange bruksområder. Mest vanlig er begrepet i industriell sammenheng, altså vedrørende datasystemer som overvåker og styrer/kontrollerer en industriell prosess.

Men det er mange andre bruksområder for eksempel til bruk for overvåkning og kontroll av infrastruktur f.eks.: trafikksignaler, strømforsyninger, gasslinjer, vannverk, lufttransport mm.

SCADA løsningene integreres inn i det digitale radiosambandet.

Søk