Finansiering

Du skal eie det som stiger i verdi og leie det som synker i verdi

Dersom du kan svare ja på ett av følgende spørsmål bør du vurdere leasing: Ønsker du å avskrive i takt med
verdifallet? Ønsker du å skifte ut utstyr i eller etter endt kontraktsperiode, slik at du holder deg oppgradert og
dermed reduserer nedetid? Ønsker du bruksrett, men ikke risikoen for verdifall? Da er kanskje leasing noe for deg!

1. Frigjør kapital
Frigjør kapital som kan brukes til andre avkastnings-
vennlige investeringer, belaster ikke investeringsbudsjettet.0

2. Bedre forholdstall i balansen
Bedre forholdstall i balansen da leieobjektene
vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.

3. Bedre kontantstrøm
Betaling i takt med verdirealisering av objektet.
Bedre cash-flow og dermed bedre nøkkeltall, når
kostnader og inntekter samkjøres.

4. Ingen forskuttering av merverdiavgift
Ingen forskuttering av merverdiavgift på
anskaffelsestidspunktet.

5. Enkel budsjettering
Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien er
kjent i hele leieperioden og utgiftsføres i sin helhet.

6. Fleksibelt
Mulighet for utskifting av utstyr i avtaleperioden.

Søk